Samenes nasjonalsang er Sámi soga lávlla, skrevet av Isak Saba.

Sangteksten er opprinnelig et dikt av Isak Saba (1875–1921) som ble publisert første gang i avisen Sagai Muittalægje i 1906. Isak Saba var en av de tidligste samepolitiske aktivister, og ble som første same valgt inn på Stortinget i perioden 1906–1909.


Isak Saba som stortingspolitiker. Opphavsrett:
 Labour_parliamentary_group_1906.jpg: Labour Movement Archive and Library, http://www.arbark.no derivative work: Bff (talk) – Labour_parliamentary_group_1906.jpg

I 1986 ble det vedtatt på Samekonferansen i Åre i Sverige at Sámi soga lávlla skulle være tekst til en felles nasjonalsang for samefolket. I 1992 vedtok Samekonferansen i Helsinki at de offisielle tonene til Samefolkets sang skulle være en melodi komponert til diktet av Arne Sørli i 1961. Sangen kan også synges til en tradisjonell joikemelodi fra Varanger i Øst-Finnmark.

Oversatt til flere språk

Samefolkets sang brukes i dag som nasjonalsang av samer i alle land, og synges blant annet i forbindelse med feiring av Samenes nasjonaldag. Den synges som regel på originalspråket nordsamisk, men har også blitt oversatt til mange andre språk. Oversettelser har blir gjort til blant annet sørsamisk, lulesamisk, inarisamisk, skoltesamisk, kildinsamisk, russisk, finsk, svensk og norsk.

Sangen er også anvendt i kirkelig sammenheng, da den har blitt satt inn i Norsk salmebok i 2013 på nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk og norsk (salme nummer 758).