Samenes nasjonaldag er 6. februar, og er felles for alle samer i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Bakgrunnen for dagen er det første samiske landsmøtet som ble avholdt 6. februar 1917 i Trondheim.

Det var første gang i historien at nordsamer og sørsamer fra Norge og Sverige kom sammen for å drøfte saker av felles interesse.

Elsa Laula Renberg var en av drivkreftene bak dette møtet, som samlet over hundre deltakere.

Dagen feires på forskjellig vis i de ulike samiske miljøene, og ble første gang markert i 1993. Ofte brukes den samiske kofta på denne dagen.

Det var den 15. nordiske samekonferansen i Helsinki i 1992 som bestemte at 6. februar skulle være samens nasjonaldag.

Tråante 2017: Samiske barn deltar i 100 års markeingen for det første samiske landsmøtet i Trondheim 2017.
Foto.Sametinget
Tråante2017: 6.februar 2017 var det stor feiring i Trondheim i forbindelse med 100 års markeringen for det første samiske landsmøtet som ble holdt i Trondheim i 1917. Foto. Sametinget

Fra 2003 har 6. februar vært offisiell flaggdag i Norge.

Vil du vite mer om samenes nasjonaldag, samisk historie og kultur? Bestill gjerne foredrag fra Samiske veivisere til din videregående skole her.