Samenes nasjonaldag er 6. februar, og er felles for alle samer i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Bakgrunnen for dagen er det første samiske landsmøtet som ble avholdt 6. februar 1917 i Trondheim.

Det var første gang i historien at nordsamer og sørsamer fra Norge og Sverige kom sammen for å drøfte saker av felles interesse.

Tråante 2017: Samiske barn deltar i 100 års markeingen for det første samiske landsmøtet i Trondheim 2017.
Foto.Sametinget

Elsa Laula Renberg var en av drivkreftene bak dette møtet, som samlet over hundre deltakere.

Dagen feires på forskjellig vis i de ulike samiske miljøene, og ble første gang markert i 1993.

Det var den 15. nordiske samekonferansen i Helsinki i 1992 som bestemte at 6. februar skulle være samens nasjonaldag.

Tåante2017: 6.februar 2017 var det stor feiring i Tronheim i forbindelse med 100 års markeringen for det første samiske landsmøtet som ble holdt i Trondheim i 1917. Foto. Sametinget

Fra 2003 har 6. februar vært offisiell flaggdag i Norge.


Kilder:

  • Vi er samer, en introduksjon til samiske forhold i Norge (2014)

    Solbakk, John T. & Varsi, Magne Ove

    Gáldu/ ČálliidLágádus

  • Samenes nasjonadag (2018, 22.oktober)

    Gaski, Harald & Ryste, Marte Ericsson.

    Store norske leksikon