Språk og dialekter

Disse artiklene skal gjøre deg bedre kjent med samiske språk, dialekter og samisk språkhistorie.

Artiklene kommer til å blant annet gi deg oversikt over hvor mange samiske språk som finnes, hvilke som blir brukt i Norge og hvilken språkfamilie og språktre samisk hører under.

Artiklene berører også temaer som fornorskningspolitikk, samisk motstand mot denne og nyere språkpolitikk.