Innan kristendomen fick fäste i Sápmi fanns det en annan religion som har många namn. En del säger för-kristen samisk religion, traditionell samisk religion eller noaidevuohta. I denna texten valdes samisk religion. Att vi har så många namn på det religiösa system som fanns innan Sápmi i all huvudsak kan beskrivas som kristet hör samman med att vi har få källtexter om det och vet inte så väldigt mycket om hur människor i det samiska samhället beskrev sin tro. Men lite vet vi och kanske vi ökar vår kunskap allt eftersom.

Samisk religion i historien og kildekritikk

Samisk religion upphörde som kollektivt system på mitten av 1700-talet brukar de flesta forskare vara eniga om. Det betyder inte att allt försvann eller att ingenting efter det blivit vidarefört, men som ett religiöst system som delades av de allra flesta i det samiska samhället upphörde det kanske runt 1700-talet. De har ofta understrukits att det varierat och sett olika ut på olika ställen i Sápmi. Det är självklart sant, men det är också sant att man alltid uppfattat sig som ett folk, då som nu.

Kyrkan som institution och kristendomen som religion var en del av koloniseringen av Sápmi. Missionen var till tider både intensiv och direkt våldsam. Det kan man läsa om på många platser men här fokuseras i första hand på lite av det vi vet om innehållet i samisk religion från 1600 och 1700 talet.

I studiet av samisk religion brukar man utgå från flera olika sorters källor. I det samiska samhället har kunskap i all huvudsak vidareförmedlats muntligt och praktiskt fram till det sista århundradet. Därför är mycket av det skriftliga källmaterialet vi har producerat av människor som inte varit en del av det samiska samhället, men exempelvis varit missionärer, resande eller präster. Det kan också vara rättegångsprotokoll eller andra typer myndighetsdokument. I tillägg finns det arkeologiska källor, som boplatser, trummor eller sieidi och ibland muntliga traditioner som blivit nedskrivna eller som på annat sätt går att spåra i materialet. När man studerar samisk religion i historien är ofta källkritik en väldigt stor del av studierna.

Läs mer om den samiska religionens koppling till natur och landskap i del 2.