Kontakt oss

Ønsker du å bestille besøk av Samiske veivisere til din skole?

Vennligst fyll ut dette skjemaet.

Samisk høgskole:

Hánnoluohkká 45
9520 Guovdageaidnu/Kautokeino
Tlf.:78 44 84 00
E-post: postmottak@samiskhs.no

Samiske veivisere:

E-post: samiskeveivisere@samiskhs.no

Koordinator og skolekoordinator

Lena Susanne Gaup
Tlf: 784 48 458
Mob: 466 28 496
E-post: Lena-Susanne.Gaup@samiskhs.no
Rådgiver

Nettside

Eva Måsø
Tlf.: 78 44 85 26,
Mob: 975 60 589
E-post: eva.maso@samiskhs.no
Rådgiver

Nettside

Elle Mari Dunfjell Oskal
Mob: 932 29 494
E-post: Elle-Mari-Dunfjell.Oskal@samiskhs.no
Førstekonsulent

For kommentarer eller innspill til nettside, kontakt Eva eller Elle Mari.