Levende kulturarv

Disse artiklene skal gjøre deg bedre kjent med den samiske kulturen. Du vil kunne lese om tradisjonell samisk håndverk, duodji, og de tradisjonelle klærne.

Artiklene kommer til å blant annet gi deg et innblikk i samisk film, litteratur og musikk.

Artiklene berører også temaer som handler om samisk fortellertradisjon og kunst.