Om å være veiviser

Hvis du har lyst til å bli veiviser for skoleåret 2020/2021, fyller du ut søknadsskjemaet før 1. juni. Vi tar kontakt med søkerne og kaller inn til intervju.

Les hva tidligere veiviser forteller om sitt år som veiviser

Hvordan var ditt år som veiviser?
Ofelaš-året var et morsomt år, jeg fikk reise over hele Norge og bli veldig godt kjent med mine kollegaer. Det morsomste var å være på FN i New York. Der fikk jeg treffe andre urfolksungdom og bli kjent med deres kultur, interesser og løsninger

Hva gjør du nå?
Nå jobber jeg som festivalsjef for Riddu Riđđu. Jeg er også sametingsrepresentant.

Hva har Ofelaš-året betydd for deg?
Jeg lærte mange ting som har vært til stor nytte for meg, også i min nåværende jobb. Jeg lærte mye om samisk historie og kultur, og jeg vil anbefale alle å lese FORMI-1 for å få god grunnkunnskap. Jeg lærte å fremføre og snakke til store grupper. Jeg lærte også mye om planlegging, for en stor del av Veiviserordningen går ut på å planlegge både fremføringer og reiser. I tillegg lærte jeg mye om hvordan både det samiske og det norske samfunnet fungerer. Dette året var grunnen til at jeg begynte bry meg om samfunnet og til at ville bli politiker.

 

Skoleåret som samisk veiviser

Veiviserne er elever ved Sámi allaskuvla/Samisk høgskole i Kautokeino. Skolen har et unikt miljø med sterke fagpersoner og ressurser, og her er samisk dagligspråket.

Veiviserne tar faget Samisk kultur- og samfunnskunnskap i løpet av skoleåret, et intensivt kurs som gir 30 studiepoeng. Foredragsvirksomheten gir i tillegg 30 studiepoeng, så de får et fullt studieår.

Som veiviser må du forberede deg på mye reising, særlig på vårsemesteret. Veiviserne reiser to og to og holder foredrag sammen. Du blir godt trent i å lage presentasjoner og snakke til små og store forsamlinger.

Finansiering

Det deles ut fire stipend på inntil 213 000 kroner for skoleåret 2019/2020. Disse veiviserstipendene gis til samiske ungdommer som forplikter seg til ett år med informasjonsformidling som sitt arbeid. I tillegg dekkes utgifter til reiser og opphold.

Hva kreves for å bli veiviser

Først og fremst må du ha lyst til å snakke med ungdommer i hele landet – og lære dem mer om det samiske samfunnet. Vi legger vekt på engasjement, samarbeidsevne, fortellerevne og kreativitet.

Du må gi av deg selv – tørre å fortelle hvordan du opplever din samiske bakgrunn og hverdag, og du vil bli veldig synlig i sosiale medier.

Du bør ha generell studiekompetanse, ikke være eldre enn 25 år, og det er en fordel om du har førerkort. Vi kaller inn aktuelle søkere til intervju/audition.

Hva sitter du igjen med?

Veiviserne får et intenst og uforglemmelig skoleår med kunnskap og erfaring det knapt er mulig å tilegne seg på annen måte. Arbeidet gjør seg godt på CV-en, og det gir en kompetanse som fremtidige arbeidsgivere setter stor pris på.

I tillegg vet du at du har gjort en utrolig god innsats for å øke kunnskapsnivået om samer til veldig mange ungdommer, noe som igjen bidrar til færre fordommer og mindre mobbing.