UNPFII Youth Caucus

Et av verdens urfolk

Disse artiklene skal gjøre deg bedre kjent med samenes urfolksstatus. Du kan lese om hva urfolk er og hvorfor samer er  urfolk.

Artiklene kommer til å blant annet gi deg innblikk i FN-systemet og i hvordan urfolk er organisert i FN.

Artiklene berører også temaer som ILO-konvensjonen, urfolksdeklarasjonen og hvordan samer samarbeider med andre urfolk.