Et av verdens urfolk

Disse artiklene skal gjøre deg bedre kjent med samenes urfolks status. Du kan lese om hva urfolk er og hvorfor samer er  urfolk.

Artiklene kommer til å blant annet gi deg innblikk i FN-systemet og i hvordan urfolk er organisert i FN.

Artiklene berører også temaer som ILO-konvensjonen, urfolksdeklarasjonen og hvordan samer samarbeider med andre urfolk.