Ulike levemåter

Disse artiklene skal gjøre deg bedre kjent med hvilke levemåter samer har og hvor forskjellige samer kan være.

Artiklene kommer blant annet til å handle om sjøsamer, bysamer og om næringer som reindrift og laksefiske.

Artiklene berører også temaer om utmarksliv som jakt, bær sanking og fiske.