Ett folk i fire land

Disse artiklene skal gjøre deg bedre kjent med det samiske folket. Artiklene omhandler samiske nasjonalsymboler som den samiske nasjonaldagen som er den 6. februar, det samiske flagget og nasjonalsangen.

Her finner du også artikler om Sametingene og Samerådet, og artikler som både presenterer tallfakta og problematiserer bruken av tall og statistikker.

Artiklene berører også temaer som diskriminering, identitet og rettigheter.


Mest populære artikler i "Ett folk i fire land"

Sámi soga lávlla – samenes nasjonalsang

Sámi soga lávlla – samenes nasjonalsang

Samenes nasjonalsang er Sámi soga lávlla, skrevet av Isak Saba. Sangteksten er opprinnelig et dikt av Isak Saba (1875–1921) som ble publisert første gang i avisen Sagai Muittalægje i 1906. Isak Saba var en av de tidligste samepolitiske…

Sametinget- et forvaltningsorgan

Sametinget- et forvaltningsorgan

Sametingets oppgave er delt to-delt. Det fungerer som samepolitisk organ og som et forvaltningsorgan. Som politisk organ kan tinget ta opp alle saker som etter tingets oppfatning særlig berører det samiske folk. Som forvaltnignsorgan tildeler tinget…

Samene

Samene

Samene er et folk i fire nasjonalstater, Norge, Finland, Sverige og Russland. I disse landene er samene et urfolk og utgjør en etnisk, språklig og kulturell minoritet. Norge har anerkjent samene som urfolk gjennom ulike beslutninger, herunder Stortingets…

Diskriminerende eller hatefulle ytringer mot samer

Diskriminerende eller hatefulle ytringer mot samer

Samer opplever langt oftere hatytringer, hverdagsrasisme, diskriminering og mobbing  enn majoritetsnordmenn i dagens Norge. Dette er dokumentert gjennom forskning, særlig det siste tiåret (1-4). Samer opplever ofte hatefulle ytringer og diskriminering Den…

Sametinget i Norge

Sametinget i Norge

Sametinget er samenes folkevalgte organ, og er det representative talerøret for samene i Norge. Arbeidsområdet for Sametinger er alle saker som særlig angår samene. Offisiell åpning i 1989: Et folkehav møter H.M.K. Olav V utenfor kulturhuset…

Samenes nasjonaldag

Samenes nasjonaldag

Samenes nasjonaldag er 6. februar, og er felles for alle samer i Norge, Sverige, Finland og Russland. Bakgrunnen for dagen er det første samiske landsmøtet som ble avholdt 6. februar 1917 i Trondheim. Det var første gang i historien at nordsamer…

Samene i Norge – 40 000 i 40 år?

Samene i Norge – 40 000 i 40 år?

Ingen vet akkurat hvor mange samer som bor i dagens Norge. Likevel hevdes det ofte at Oslo er Norges største samekommune, og at bare en viss prosentandel av samene driver med rein. Et vanlig spørsmål om samene i Norge er hvor mange de "egentlig"…

Det samiske flagget

Det samiske flagget

Det samiske flagget er felles for alle samene, uavhengig av hvilket land de bor i. Symbolikk Sameflagget er preget av tradisjonelt samisk design. Fargene rødt, blått, gult og grønt er vanlige på tradisjonelle samiske klær (gákti). Den delte…