Forvaltningsområdet for samiske språk er de kommuner hvor samisk og norsk er likestilte.

Lovdata om samisk språk

I forvaltningsområdet for samisk språk er samisk og norsk likestilte språk. Det betyr at alle har rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til offentlige etater i forvaltningsområdet for samisk språk.

Det er kommunestyret som bestemmer om kommunen skal bli del av forvaltningsområdet for samiske språk. Dersom de ønsker det, så sender kommunen søknad om innlemmelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Når en kommune er innlemmet i forvaltningsområdet, blir fylkeskommunen også automatisk innlemmet.

Kommuner og fylkeskommuner som er innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk:
Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune, Kárášjoga gielda/Karasjok kommune, Deanu gielda/Tana kommune, Unjárgga gielda/Nesseby kommune og Porsáŋggu gielda/Porsanger kommune, Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune og Loabága suohkan/Lavangen kommune i Troms og Finnmark, Hábmera suohkan/Hamarøy kommune og Aarborten tjïelte/Hattfjelldal kommune i Nordland, Snåasen tjïelte/Snåsa kommune, Raarvihken Tjielte/Røyrvik kommune og Røros kommune/Rossen tjïelte i Trøndelag.

De fire nordligste fylkeskommunene, Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag er også omfattet av forvaltningsområdet.

Les mer på Sametingets nettsider om forvaltningsområdet for samiske språk.

Les også mer i Store norske leksikon om de samiske språkforvaltningsområdene i Sverige og Finland også.