Forvaltningsområdet for samisk språk er de kommuner hvor samisk og norsk er likestilte.

Lovdata om samisk språk

I forvaltningsområdet for samisk språk er samisk og norsk likestilte språk. Det betyr at alle har rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til offentlige etater i forvaltningsområdet for samisk språk.

Det er kommunestyret som bestemmer om kommunen skal bli del av forvaltningsområdet for samisk språk. Dersom de ønsker det, så sender kommunen søknad om innlemmelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Når en kommune er innlemmet i forvaltningsområdet, blir fylkeskommunen også automatisk innlemmet.

Kommuner og fylkeskommuner som er innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk:
Kautokeino, Karasjok, Tana, Porsanger, Nesseby, Kåfjord, Lavangen, Tysfjord, Hattfjelldal, Snåsa, Røyrvik og Røros.

De fire nordligste fylkeskommunene, Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag er også omfattet av forvaltningsområdet.

Les mer på Sametingets hjemmesider om forvaltningsområdet.