Religion og livssyn

Disse artiklene skal gjøre deg bedre kjent med samisk religion.

Artiklene kommer til å blant annet gi deg et innblikk i samisk religion i historien, åndelige tradisjoner i dag og i samisk kirkehistorie.

Artiklene berører også temaer som handler om samiske kirketradisjoner, som dåp, konfirmasjon og bryllup.