Utforsk det samiske

I menyen finner du kategorier som deler opp forskjellige artikler. Disse artiklene skal gjøre deg bedre kjent med det samiske folket og den samiske kulturen. Vi har delt opp artiklene kategorier, så det skal være enkelt å navigere seg rundt i dem.

Her finner du blant annet artikler om våre nasjonalsymboler, nasjonaldagen og Sametingene, samt at vi presenterer den samiske historien.

Denne nettsiden er hele tiden under utvikling og derfor vil du kanskje oppleve at du savner artikler om visse temaer nå. Vi jobber kontinuerlig med å lage innhold hit og det vil hele tiden dukke opp nye artikler. Derfor er det lurt å stikke innom nettsiden vår innimellom.


Mest populære artikler

Gákti Gápptie Gapta Gaeptie Gáppte Mááccuh Mácēh Mäccak Mäccaǩ

Gákti Gápptie Gapta Gaeptie Gáppte Mááccuh Mácēh Mäccak Mäccaǩ

Tittelen betyr samekofte på 9 ulike samiske språk. Kofta er samenes tradisjonelle klesdrakt. Til kofta hører tilbehør som belte, halsduk, barmklede, lue, fottøy, sølje og bukse. I tillegg til kofta finnes det ytterklær som pesk, skulderkappe,…

Samisk reindrift

Samisk reindrift

Den samiske reindrifta utøves i dag over hele det samiske området, som omfatter landområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. I Norge drives det samisk reindrift på ca. 40 % av Norges landareal. Reindriftsområdene strekker seg fra Finnmark…

Samisk religion i historien

Samisk religion i historien

Innan kristendomen fick fäste i Sápmi fanns det en annan religion som har många namn. En del säger för-kristen samisk religion, traditionell samisk religion eller noaidevuohta. I denna texten valdes samisk religion. Att vi har så många…

Rennäringslagen i Sverige

Rennäringslagen i Sverige

Reindriften i Sverige reguleres av Rennäringslagen (1971:437). Loven trådte i kraft 1. juli 1971 og erstattet loven om de svenske lappenes rett til reinbeite i Sverige (1928:309) og loven om reinmerker (1960:144).  Rennäringslagen angir hvilke…

Forvaltningsområdet for samisk språk

Forvaltningsområdet for samisk språk

Forvaltningsområdet for samisk språk er de kommuner hvor samisk og norsk er likestilte. Det er kommunestyret som bestemmer om kommunen skal bli del av forvaltningsområdet for samisk språk. Dersom de ønsker det, så sender kommunen søknad om…

Sámi soga lávlla – samenes nasjonalsang

Sámi soga lávlla – samenes nasjonalsang

Samenes nasjonalsang er Sámi soga lávlla, skrevet av Isak Saba. Sangteksten er opprinnelig et dikt av Isak Saba (1875–1921) som ble publisert første gang i avisen Sagai Muittalægje i 1906. Isak Saba var en av de tidligste samepolitiske…

Sametinget- et forvaltningsorgan

Sametinget- et forvaltningsorgan

Sametingets oppgave er delt to-delt. Det fungerer som samepolitisk organ og som et forvaltningsorgan. Som politisk organ kan tinget ta opp alle saker som etter tingets oppfatning særlig berører det samiske folk. Som forvaltnignsorgan tildeler tinget…

En ny æra for samisk språk og kultur

En ny æra for samisk språk og kultur

Det er liten tvil om at det var striden om utbyggingen av Alta-/Kautokeinovassdraget i årene rundt 1980, som ble den virkelige vekker for mange sentrale politikere i Norge. Denne oppvåkningen førte til at styrking av samisk språk og kultur er…