Om veiviserordningen

Samiske veivisere er studenter som reiser rundt i Norge og holder foredrag om samer, først og fremst på videregående skoler. Veiviserne studerer Samisk kultur- og samfunnskunnskap ved Samisk høgskole i Kautokeino, og arbeidet som veiviser er del av utdanningen deres.

Dialogskapende
Den samiske veiviserordningen er et samarbeid mellom Kommunal- og distriktsdepartementet og Samisk høgskole. Den har som mål å skape dialog mellom samisk ungdom og andre ungdommer, og bidra til å motvirke etnisk diskriminering. De samiske veivisernes oppdrag er å øke kunnskapen om samer og samiske forhold blant unge i Norge. Deres bidrag er ment som et supplement til allerede eksisterende læreplanfestet opplæring og undervisning om samisk identitet, kultur og samfunn i den norske skolen

Underholdende og lærerike foredrag

Elevene som får skolebesøk, får et spennende innblikk i den samiske verden. Hvordan det oppleves å være del av et urfolk, og hvordan samer flest lever i dag. Veiviserne forteller om alt fra koftetradisjoner og språk til historie og hverdagsliv, og de er godt trent i å svare på spørsmål.

Gratis for skolen

Reise og eventuelt opphold for veiviserne er dekket på forhånd, og det er gratis for skolen å få besøk og foredrag.

Forberedte elever gir større utbytte

Det krever ingen forkunnskaper for å bli med på foredrag, men erfaringen viser at det lønner seg med noe forberedelse. Lærere bør kikke på Forbered deg på besøk.

Bestill veivisere i god tid

Veiviserne er populære, og ventelister er ikke uvanlig. Sjekk gjerne reiseruten for å se når veiviserne er i fylket, og når de har ledige dager.

Les mer om ordningen Samiske veivisere her

Se Samiske veivisere 2018/2019 fortelle om ordningen

Elle Karen Inga Skum (21) fra Kautokeino og Vanja Tørresdal (21) fra Brekken i Trøndelag er Samiske veivisere skoleåret 2018/2019. Her forteller Elle Karen Inga hvordan hun opplever det er å være samisk ungdom i dag og hvorfor jobben hun gjør som Samisk veiviser er viktig. I tillegg møter vi ulike ungdommer i norsk skole som har mange spørsmål til veiviserne. Samiske veivisere skoleåret 2018/2019 var Elle Karen Inga Skum, Vanja Tørresdal, Eli Karianne Vesterheim Hætta og Maria Gunilla Påve Wilks.