Fakta om det å bli veiviser

Foto: Áslat Eira

De seks nye veiviserne ble offentliggjort i Bodø på Giellabiellje-konferansen 25 juni. Det har vært en glede for oss å presentere de seks flotte ungdommene som skal reise rundt til landets skoler og formidle om samisk kultur og samfunnsliv det neste skoleåret. Vi har i alle år hatt mange gode søkere, noe som viser at ordningen er svært attraktiv.

Siden veiviserordningen startet, har vi hatt 20 kull veivisere med til sammen 71 veivisere. Medregnet årets kull, er det 77 flinke samiske ungdommer som har hatt oppdraget som veivisere. Av disse 77 har det vært 20 gutter og 57 jenter. Vi har etterstrebet å oppnå kjønnsbalanse, og de siste to årene har vi hatt likt antall jenter og gutter i veivisergruppa. Selv om vi har drevet spesielt med rekruttering av gutter i år, var det få gutter som søkte.

De formelle kravene til å bli veiviser
Man må ha generell studiekompetanse om man skal bli veiviser. Unntaket er om man fyller 25 år i søknadsåret, og har minst 5 års studie- og/eller arbeidserfaring, det vil si realkompetanse for å bli tatt opp på høyere utdanning. Man kan ikke være eldre enn 25 år når man søker. I tillegg er det arbeidsoppgaver som skal gjøres og presenteres i forbindelse med intervju og audition. Veivisersøkerne vurderes utfra sine kvalifikasjoner uavhengig av kjønn.

Årets utvelgelsesprosess
I år fikk vi inn 29 søkere, 23 jenter og 6 gutter.  Av disse ble 4 gutter og 7 jenter ikke tatt i betraktning, da de enten ikke oppfylte kravene om studiekompetanse, ikke sendte inn dokumentasjon og attester, trakk søknaden eller ikke leverte inn arbeidsoppgaver. De resterende 18 gikk videre i vurderingen om å bli de neste samiske veiviserne.

Samisk høgskole har en egen opptaksnemnd, som består av rådgiverne som jobber på veiviserordninga, samt dekan for språk, duodji og samfunnsvitenskap. Opptaksnemndas innstilling gikk videre til Styret for forskning og utdanning (SFU) som gjorde det endelige vedtaket om utvelgelsen av veivisere.

Konfidensialitet om søkere
Hvem som har søkt som samiske veivisere er konfidensielt. Ingen andre enn opptaksnemda og SFU får vite hvem kandidatene er før offentliggjøringa. Til og med rektor, som skal holde tale på offentliggjøringa, må pent vente i spenning til dagen før offentliggjøringa med å få vite hvem de nye veiviserne er. Samisk høgskole er svært nøye og påpasselig med at ingen skal kunne påvirke utvelgelsesprosessen, samt at ingen i opptaksnemnda eller SFU er inhabile.

Samisk høgskole er svært fornøyd med årets seks utvalgte veivisere, som har valgt å studere hos oss, og vi gleder oss vilt til studiestart 14 august!

Veiviserordningen ved Samisk høgskole tar nå ferie og er tilbake 1. august.

God sommer!