Jeg heter Per-Henning Mathisen og er 24 år. Jeg har vokst opp i Reppen i Nesseby kommune, men flyttet etter det til Kirkenes der jeg gikk tre år på videregående skole. De siste årene har jeg bodd i Tromsø, hvor jeg har studert lektorutdanning 8-13 ved UiT.

På fritiden liker jeg å være i fysisk aktivitet, om det så er å gå på tur, trene eller bare være utendørs med venner. Jeg har en interesse for formidling av samisk språk og kultur, og en ting jeg brenner for er å løfte fram samiske perspektiver i storsamfunnet.

Å bli veiviser er noe som jeg tenker blir både gøy og lærerrikt. Ikke minst er det også en spesiell mulighet å få! For meg som kommende lærer blir det utrolig interessant å reise rundt på skoler i hele landet og formidle om samisk kultur og historie for så mange elever.

Raske fakta om meg:

Hva gleder du deg mest til ved dette veiviseråret?
Det jeg gleder meg mest til ved dette veiviseråret er å reise rundt og besøke skoler og elever i hele landet, og formidle om samisk kultur og historie. Det er en viktig jobb!

Hva synes du er det viktigste ungdom i Norge bør vite om samer?
Det viktigste folk bør vite om samer, er hvor stort mangfold det er i Sápmi.

Beste tips for å bryte isen?
Mitt beste tips for å bryte isen er å fortelle noe morsomt om seg selv.

Hva gjør du om 10 år?
Om 10 år gjør jeg forhåpentligvis fortsatt noe nyttig for det samiske samfunnet. Om det så innebærer å være lærer, drive med forskning eller noe annet.

Hva ville du tatt med deg på en øde øy, og hvorfor?
Hvis jeg bare kan ta med meg èn ting, ville jeg ha tatt med meg en kniv. Det er alltid nyttig å ha.

Hvem er ditt samiske idol og hvorfor?
Mitt samiske idol… Er det lov å si noen som ikke lever lengre? Mitt samiske idol er Isak Saba, fra mitt hjemsted Reppen! Som første representant på Stortinget med samisk bakgrunn stod han ganske alene og frontet samiske saker i en tid der samiske perspektiver møtte mye motstand. I tillegg har han gjort veldig mye annet også, blant annet vært lærer, folkeminnesamler og skrevet Sámi Soga Lávlla!