Språkene i reindriften

De samiske språkene har veldig stort ordforråd. Mange av disse ordene har spesielt hvert viktig i reindriften, for å kunne beskrive eller forklare noe. derfor så er språkene og reindriften blant annet, veldig knyttet til hverandre.

I dag er det 9 gjenlevende samiske språk. Grunnen til at vi kaller det for samisk språk, og ikke dialekter, er jo for at det er så store forskjeller mellom språkene. Om man tar sørsamisk og nordsamisk som eksempel, så kan man sammenligne de som norsk og tysk. Så store forskjeller er det mellom de samiske språkene. På kartet kan man se hvor de samiske språkområdene ligger, og jo større avstanden blir mellom språkområdene, jo større blir forskjellene på språkene.

Kart over de samiske språkområdene

De samiske språkene er naturspråk, ettersom det er så mange ord som beskriver dyrene og omgivelsene nøyaktig. For eksempel snø, så finnes det over 300 ord bare på nordsamisk, og enda flere på sørsamisk. Grunnen til at det finnes så mange ord, er jo for at det har vært nødvendig. For eksempel når man skulle ha beskrive beitet til reinen. Reinen har også mange betegnelser, som beskriver nøyaktig hvordan reinen ser ut. For eksempel på sørsamisk så betyr ordet tjahtje, en hunnrein som bare har et horn. Et annet eksempel er smuerie-klovse, som betyr flekkete, hvit rein.

Jovje-aaltoe jïh klovse-miesie (Lysgrå simle og hvit reinkalv)

Spesielt i det sørsamiske området har reindriften vært veldig viktig for språket. Sørsamer er veldig spredt på et stort område, derfor har det vært veldig vanskelig å få brukt språket sitt. Reindrifta er jo en familienæring hvor alle i familien hjelper til, men også slekt og venner. På grunn av dette har reindrifta blitt en viktig språkarena, hvor man har møttes og fått snakket sørsamisk. I tillegg så er det mange ord i reindrifta, som ikke finnes på norsk. Derfor så får man brukt mye av språket i reindriften. Det vil også si at hvis reindriften forsvinner, så vil en viktig språkarena forsvinne, men også store deler av språket.

Som nevnt tidligere så er de samiske språkene veldig forskjellige, men i reindriften så er det veldig mange like ord mellom sørsamisk og nordsamisk. Likevel så er det viktig å påpeke at det finnes mange forskjeller også. I tabellen under kan man se noen likheter.

SørsamiskNordsamiskNorsk
MiesieMiessiReinkalv
VoenjeleVuonjál1 år gammel hunnrein
RåtnoeRotnuEn simle som ikke har kalv det året
VueperesVuobis2 år gammel hannrein