Gaskesadth:

Dongkede tsïeglh

Saemien tsïeglh

E-påaste: samiskeveivisere@samiskhs.no

Koordinatovre

Lena Susanne Gaup
Tlf: 784 48 458
Mob: 466 28 496
E-påaste: lenasg@samas.no

Raeriestæjja:

Eva Måsø
Tel.: 78 44 85 26
Mob: 975 60 589

Konsulente 01.02.2021-01.11.2021:

Brita Åse Norlemann
Mob.: 413 37 736
E-påaste: britaan@samas.no