Coop prix på Snåsa har skjønt det! Ser du hvorfor?

Sápmi strekker seg over store områder, og i dag bor det samer praktisk talt overalt. Vi lever i et mangfoldig samfunn med flere kulturer. Hvor synlig er det samiske språket der du bor? Har du tenkt over om du blir eksponert for samisk språk i hverdagen?

Alle de samiske språkene er i dag på UNESCOs røde liste for truede språk i verden. Språkene er klassifisert som truende, alvorlig truende eller nesten utdødde. Det er dermed svært viktig å jobbe for å bevare de samiske språkene og ikke minst styrke de, slik at vi ikke mister dem.

Samisk språk i det offentlige

I de samiske språkforvaltningskommunene, er kommunen pliktig til å skilte på både norsk og samisk (les mer om samiske språkforvaltningsområder her). Vi finner også flere steder utenfor språkforvaltningsområder som er har skilt på begge språk. Dette er en måte å synliggjøre at det er eller tradisjonelt har vært et samisk bosetningsområde.

Lulesamisk område; Ájluokta/ Drag i Hábmera suohkan/Hamarøy kommune som ligger i samisk språkforvaltningsområde.

Samisk språk i butikkhyllene

Språk er en viktig del av vår identitet og kultur. Vi blir i stor grad eksponert for majoritetsspråket i storsamfunnet samt engelsk fra internasjonale plattformer som får mye oppmerksomhet. Likevel finner vi steder hvor for eksempel matbutikker skilter på samisk, som på Rema 1000 i Kautokeino og på Coop prix i Snåsa. Det å få språket inn i så enkle steder som i butikker, synliggjør språket raskt og er med på å holde det levende i hverdagen.

Njaalkadahkh (sørsamisk for: «snacks») skiltet på Coop prix i Snåsa

Freia melkesjokolade med nordsamisk etikett

I butikkene nå, kan man finne en ny variant av melkerullene til Freia Melkesjokolade. Melkerullene har ulike ord og utrykk skrevet på nordsamisk og de har selv sagt at de ønsker å bruke et av sine største merkevarer for å skape synlighet og bevissthet rundt de samiske språkene, som også er en viktig del av Norge. På melkerullen, står også en norsk oversettelse, slik at de som ikke behersker nordsamisk, kan lære seg og kanskje begynne å bruke ordene.

Freia sine melkeruller med fraser på nordsamisk. For eksempel «Ollu lihkku» som betyr «gratulerer» på norsk.

Det har stor betydning når næringslivet tar mer ansvar og viser vilje til å synliggjøre og styrke samiske språk

Silje Karine Muotka

Sametingspresident, sitat hentet fra NRK Sápmi

Samisk språk som mote

Det samiske merket «MII LEAT» (nordsamisk for «vi er») kombinerer det urbane og stilrene med det samiske. Ved å blande inn samiske elementer i hverdagslige klær får man vist frem både språket og litt av historien på enkel måte i flere forskjellige anledninger og omgivelser.

Grønn genser med nordsamisk utrykk «mii leat» som betyr «vi er» på norsk. Foto: https://miileat.no/wp-content/uploads/2020/05/tiril-guttorm-miileat-16-scaled.jpg

Visste du?

Sametinget i Norge arrangerer hvert år samisk språkuke (på norsamisk: giellavahkku) om høsten i slutten av oktober. Målet med språkuken er å løfte de samiske språkene, samt øke kunnskap om samisk kultur og samfunn i hele samfunnet. Denne uken skal det samiske synes og høres overalt. Både private og offentlige institusjoner, forskjellige næringsliv, organisasjoner og andre aktører inviteres til å være med på en felles dugnad for synliggjøring av samisk språk og kultur.

Les mer om Giellavahkku her

Referanser

Nystad, M. E., Holmestrand, M. S., & Wilhelmsen, M. (2022, februar 3). Sjokolade skaper et lite stykke språkglede. Hentet fra NRK Sápmi: https://www.nrk.no/sapmi/freia-melkesjokolade-synliggjor-samisk-sprak-1.15835341?msclkid=c24e76f6cec911ec9af42075e437a10c

Om MII LEAT. (u.d.). Hentet fra MII LEAT: https://miileat.no/hjemmeside/om-miileat/

Samisk språkuke. (u.d.). Hentet fra Giellavahkku: https://giellavahkku.org/