Fra fire til seks veivisere!

«Kunnskap tynger ikke» Samiske veivisere 2023-2024. Foto: Samiske veivisere

Regjeringen har trappet opp arbeidet mot samehets. Et av tiltakene er å øke antallet veivisere. Fra og med høsten av økes antallet veivisere fra fire til seks.  

De samiske veiviserne er samiske ungdommer som reiser til videregående skoler i landet for å fortelle norske elever om samisk kultur og samfunnsliv. Målet er å skape dialog mellom samisk ungdom og andre ungdommer, og bidra til å motvirke etnisk diskriminering.

Skoler er bevisste kunnskapsmangelen
Etter at samiske temaer er kommet sterkere inn på læreplanen, har skolene fått økt behov for kompetanse i det samiske. Det har også økt etterspørselen etter de samiske veiviserne. Veiviserordningen erfarer at skolene som bestiller de samiske veiviserne på besøk, gjør dette bevisst for å øke kunnskapsnivået blant elevene. Selv om veivisernes besøk kun er ment som et supplement til den læreplanfestede opplæringa om samer, blir de samiske ungdommene satt stor pris på både av lærere og elever. Tilbakemeldinger fra elever viser at de foretrekker å høre om samer fra samene selv.

Nylig var veiviserne på besøk på Bodø vgs der de ble godt mottatt av leder for pedagogisk utvikling og elevstøtte, Hilde Nystadbakk. Hun forteller at de alltid har vært svært fornøyd med besøket.

Hilde Nystadbakk
foto: Bodø vgs

– Veiviserne har et interessant opplegg av høy kvalitet som de legger fram på en fantastisk måte. De er flinke formidlere og forbilledlige representanter for det samiske. Vi får veldig gode tilbakemeldinger fra våre elever. Skolen underviser i de samiske temaene på læreplanen, og veivisernes presentasjon blir et spennende krydder til undervisningen.  Elevene våre har stor nytte av å treffe veiviserne og få et innblikk i vanlige, samiske ungdommers hverdagsliv, og få høre om det store mangfoldet innenfor de samiske kulturuttrykkene, som for eksempel kofter, musikk og joik. Veiviserne åpner veldig mange dører inn til den samiske kulturen.

Mye samehets i det norske samfunnet
Men selv om det er en økende bevissthet om samer i den norske skolen, er det fremdeles mye samehets i samfunnet vårt. I Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) sin undersøkelse fra 2022 om den norske befolkningens holdninger til samer, svarer 15 prosent at de har observert hets mot samer det siste året. I Nord-Norge er tallet dobbelt så høyt. I 2023 rapporterer Amnesty om at hver fjerde ytring om samer på Facebook er negativ. I tillegg til disse undersøkelsene, kommer Sannhets- og forsoningskommisjonens nedslående rapport (juni 2023) hvor de konkluderer med at fornorskningen av samer fremdeles pågår.

Veiviserne Jovnna og Linn-Maggi på Bodø vgs 6 februar 2024. Foto: Samiske veivisere

Stor etterspørsel etter samiske veivisere
Behovet for å få veiviserne på besøk har økt jevnt siden ordningen startet i 2004. De siste årene har 150-200 forskjellige skoler og institusjoner bestilt veiviserne på besøk hvert år, men veiviserne rekker kun å besøke om lag 80 av skolene før skoleåret er omme. Det ble for lite, derfor har Kommunal- og distriktsdepartementet gitt bevilgning til to ekstra veivisere, slik at fra høsten av blir de seks til sammen.

Dette er veiviserordninga veldig fornøyd med, selv om det langt fra dekker etterspørselen. Men det gjør at flere skoler får besøk. Det er 415 videregående skoler i landet, og omtrent halvparten av disse bestiller ikke samiske veivisere på besøk. Et av veiviserordningas mål er å nå også disse skolene, slik at deres elever får samme tilbudet som på de resterende videregående skoler i landet.