Jeg heter Sunna Regine Inga, er 25 år gammel. Jeg er vokst opp på Sortland i Vesterålen, hvor familien min driver på med rein på Iinnasuolu/ Hinnøya. Jeg har bodd fem år i Oslo, hvor jeg blant annet har tatt en bachelor i pedagogikk, og påbegynt en bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling. Det siste året har jeg bodd i Kautokeino og vært student ved Sámi allaskuvla, hvor jeg har tatt ulike emner innenfor nordsamisk.

På fritiden liker jeg å være i sosiale sammenhenger med venner og nære, men er også glad i å være i aktivitet, og sier sjeldent nei til en kopp kaffe og litt skravling. Jeg har stor interesse for å kunne påvirke ulike deler av storsamfunnet, slik at det i det lange løp forhåpentligvis skal bli enklere å være samisk.

Jeg håper og tror at det kommende året blir å by på opplevelser og mange nye steder å besøke i Norge, og at det kan bli et lærerikt og fartsfylt år. Jeg synes det er stort å få muligheten til å være en av seks veivisere, og gleder meg til å reise rundt og formidle samisk kultur og samfunnskunnskap til ungdom over hele Norge.

10 raske spørsmål

Hva gleder du deg mest til ved veiviseråret?
Jeg gleder meg til å kunne påvirke og forhåpentligvis se at elever og andre sitter igjen med ny informasjon etter endt skolebesøk, og føler seg hakket mer vitende om samisk kultur og samfunnsliv.

Hva synes du er det viktigste ungdom i Norge bør vite om samer?
Det jeg syns er viktigst, må nok være at det er en stor bredde og mangfold i Sápmi, og at det samiske folket finnes over hele landet.

Beste tips for å bryte isen?
Jeg mener selv at å by på en kopp kaffe (eller annen drikke) løsner opp stemninga, og er en god måte å bryte isen.

Hvis vennene dine skulle beskrive deg med tre ord, hvilke ord tror du de ville valgt?
Engasjert, inkluderende og morsom – liker jeg selv å tro iallfall!

Har du noen skjulte talenter som folk kanskje ikke vet om?
Nei, ikke som jeg kommer på, i så fall er jeg selv ikke klar over de.

Hva med guilty pleasures?
Jeg elsker å spille Sims, og har hatt perioder hvor jeg bare ønsker å ligge inne, drikke te og spille det i flere timer.

Hvem er ditt samiske idol, og hvorfor?
Kanskje et kjedelig svar, men jeg vil si familien min. Jeg ser opp til og verdsetter verdiene og moralene de viderefører, både gjennom reindrift, jobb, levemåte, og turisme. Jeg vil si at de til enhver tid er en inspirasjon til hvordan jeg ønsker å se ting, og hvordan jeg i dag oppfatter samisk identitet og verdier

Hvis du kunne hatt superkrefter, hva ville det vært?
Da ville jeg valgt å ha muligheten til å forstå og snakke alle språk, slik at kulturutveksling og kommunikasjon på tvers av grenser og kulturer hadde vært enklere.

Hvis du kunne reise i tid, ville du dratt til fortiden eller fremtiden? Hvorfor?
Jeg ville nok dratt til fortiden for å møte mine forfedre og få en større forståelse for hvordan de levde, og tidligere samfunns utvikling.

Hva gjør du om ti år?
Om ti år håper jeg å se meg selv i en jobb eller posisjon hvor jeg er tilknytta den samiske kulturen. Aller helst håper jeg at jeg bor hjemme på Hinnøya og kanskje holder på med turisme hjemme i familiebedriften vår.