Jeg heter Mathis Eira og 20 år og er oppvokst i Kautokeino og Kvænangen. Jeg har har sommerbeitet mitt i Kvænangen og har rein der, og vinterbeitet er på vestsiden av Kautokeino, i Áidejávri mot finskegrensa. Jeg har gått på Samisk videregående skole og reindriftsskole. Der gikk jeg reindriftsfaget og deretter påbygg til generell studiekompetanse.

Jeg er oppvokst i reindrifta og jobber med rein i hverdagen. Jeg interesserer meg i joik og samisk fortellertradisjonen, og liker å joike og skrive dikt/dajahusat (joiketekster). Jeg liker å være med venner og være ute i naturen, og dra til reinflokken.

For meg er det veldig viktig og fortelle om den tradisjonelle samiske kunnskapen og kulturen og hvilken funksjon alt i det samiske samfunnet og kulturen hadde og har. For eksempel at vår fortellertradisjon hadde sin funksjon i å oppdra barn.

Dette året som samisk veiviser tror jeg blir veldig interessant. Jeg tror jeg kommer til å lære mye og lære mye om meg selv. I tillegg blir det veldig gøy å reise rundt og snakke med andre
ungdom og fortelle om vår fine kultur og tradisjon.

Noen raske fakta:

Hva gleder du deg mest til ved dette veiviseråret?
Det jeg gleder meg mest til er å se hvor mottakelig norsk ungdom er til den samiske
kulturen og hva de synes om det. Jeg gleder meg også til å vise hvordan vi samer lever og hvordan den samiske kulturen er bygd opp og at alt på en måte har sin funksjon.

Beste tips for å bryte isen?
Ta en joik.

Hva gjør du om 10 år?
Mest sannsynligvis jobber jeg med reindrift og kanskje noe med kulturformidling.

Hva ville du tatt med deg på en øde øy, og hvorfor?
Knivbeltet, fordi det skal man alltid ha med når man vandrer ute i naturen.

Hvem er ditt samiske idol og hvorfor?
Samisk idol? Hmm, det må nok kanskje bli Áillohaš (Nils Aslak Valkeapää). Hans
måte å tenke på og leve på er noe som fascinerer meg veldig og han har hatt en
veldig viktig rolle i å gjennopplive joiketradisjonen. Og liten ekstra fakta: Áillohaš gikk bort rundt den tida jeg ble født i 2001.