‘Har dere snø?’

Som samiske veivisere er en av våre oppgaver å svare på spørsmål fra elever og lærere vi foreleser for. ‘Har dere snø?’ ‘Har dere ambulansereinsdyr?’ ‘Har samene vært utsatt for folkemord?’

Vi er ganske smarte, altså . . .

… så hver gang vi holder foredrag, gir vi i oppgave til elevene å stille oss spørsmål som de tror vi ikke klarer å svare på. Jeg elsker det når vi får spørsmål som utfordrer oss! Et spørsmål som utfordrer oss kan være både faglig interessant, eller et rart spørsmål som tar oss på senga.

Om folkemord og urfolksdiskrimering

Vi har blant annet fått spørsmål som dette, som utfordrer vår faglige kunnskap: Hvorfor er det slik at fellesnevneren for urfolk som samer over hele verden er at de har måttet overleve kolonisering, urett og diskriminering i områder som tidligere har vært deres egne? Hvordan skal man svare på et så omfattende og interessant spørsmål? Grunnene til kolonisering gjennom historien har vært mange. Det kan ha handlet om å hente gratis arbeidskraft, slaveri. Det kan ha vært land- og vannområder med fristende naturressurser. Eller det kan ha vært grunner som at man rett og slett ser på en folkegruppe som en trussel for nasjonal sikkerhet, som var en stor del av grunnen til koloniseringa i Sápmi.

En fellesnevner for all kolonisering av urområder- og folk er at man så på urfolket som et mindreverdig folkeslag med en usivilisert og uviktig kultur. Derfor ble det lettere å få gjennom vedtak som ikke tok hensyn til urbefolkningens stemme.

«Borga» er det samiske ordet for snørstorm. La du merke til hunden i snøfallet?

Om å dumpe snø på havet

Vi får og spørsmål som kan virke banale eller rare. ‘Har dere snø?’ Ja visst! Vi har snø. I Tromsø fylles av og til gatene med så mye snø at det rett og slett ikke er plass til all snøen på øya. Derfor må brøytebilene rett og slett dumpe snøen på havet. Så ja, vi har i aller høyeste grad snø! Dessuten finnes det 300 forskjellige nordsamiske ord for ulike typer snø. Det skal ikke være tvil om at vi har snø! I videoen ser du meg og hunden Mika Ánte.

Uansett, vi elsker å få både utfordrende, enkle og rare spørsmål. Uten dem hadde vi ikke fått gjort jobben vår tilstrekkelig.