Diŋŋgu oahpestiddjijt

Man hávsske gå sihtabihtit guossijt! Oahpestiddje gæhttjali guossidit moadda skåvlå sæmmi guovlon nav guhkás gå la vejulasj, ja mannorukto dan milta mierreduvvá. Muhttijn soajttá gássjel oadtjot guossijt jur gå didjij buoremusát hiehpá, valla biedjala dav biejvev mij hiehpá ja ruossista tjuvdijt! Dahkap majt buktep!

Gehtja mannoruvtov, de vuojnnebihtit mij la juo diŋgoduvvam.

Skåvllådiedo

Klássa ma li aktij biejaduvvam

Jus moadda klássa dáse ja fáhkasuorge galggi aktij biejaduvvat, tjálesta kommentáran

Guládallamulmusj


Guládallamulmusj

Váj galggap máhttet dijájt jåksåt oanegis ájgen, dárbahip guokta ulmutja gej máhttep aktijvuodav válldet

Åvddånbuktem

Sávadum biejvve

Det er ingen garanti for at dere får den datoen dere ønsker, men vi prøver så godt vi kan.

Gávnadusá

Jus sávvabihtit juojddáv sierralágásj, jali jus la juoga majt bierrip diehtit, tjálesta diek.