Sáme oahpestiddje 2020/2021


Vibeke Persen

Vibeke Persen

22 jahke, Deatnu

Muv namma la Vibeke Persen, mån lav 21 jagák. Bajássjaddam lav bájken man namma la Holmesund Dænon. Liehket luondo la læhkám ájnas muv soapptsomij, danen gå lijkkuv ålggon liehket sihke viehkamskuovaj ja sabegij. Boadáv dåjmalasj familjas,…

Lågå ienep
Elle Rávdná Näkkäläjärvi

Elle Rávdná Näkkäläjärvi

20 jahke, Guovdageaidnu

Muv namma la Elle Rávdná Näkkäläjärvi, 19 jagák lav ja boadáv Guovddagæjnos ja Leammis. Leammin, suoma bielen de gulluv ællobarggofamilljaj ja Guovddagæjnon gulluv dálonfamilljaj (stuovesårro). Sjaddam lav bajás ja skåvlåv lav vádtsám…

Lågå ienep
Mirja Cicilia Andersson Renander

Mirja Cicilia Andersson Renander

19 jahke, Rennebu

Muv namma la Mirja Cicilia Andersson Renander ja mån lav 18 jagák. Boadáv unna sajátjis man namma l Nerskogen, Rennebu suohkanin mij la Trøndelágan. Bállotjiektjam la agev læhkám muv stuorra berustibme, danen vádtsiv valástallamav Oppdal joarkkaskåvlån…

Lågå ienep
Lemet Johanas Nystad

Lemet Johanas Nystad

22 jahke, Kárášjohka

Muv namma la Lemet Johanas Nystad ja mån lav 21 jage vuoras. Riegádam ja bajássjaddam lav Kárásjjågån, valla årrum lav Lillehammerin gånnå lidjiv Vuona tjiehppevalástalle joarkkaskåvlån ja gæhttjaliv sasskamav. Duodden lav Råmsån årrum…

Lågå ienep