Book pathfinders

School information

Sammenslåing av klasser

Hvis flere klassetrinn eller fagretninger skal slås sammen, spesifiser i kommentar

Contacts


Contacts

For å være sikker på at vi kan få tak i dere på kort varsel, trenger vi to kontaktpersoner

Presentation

Ønsket dato

Det er ingen garanti for at dere får den datoen dere ønsker, men vi prøver så godt vi kan.

Presentasjonstype

Standardpresentasjonen er på ca 90 minutter, og tar for seg de fleste temaer. Har du noe spesielt du ønsker vi skal fokusere på, spesifiser dette i kommentaren.

Theme

Ønsker du at vi skal snakke om noe som ikke står på listen, spesifiser dette i kommentaren.

Comments

Har dere noe spesielle ønsker, eller ting vi bør vite, skriv dette her.