Ráhkkan galledeapmái

Oahppit ja oahpaheaddjit jerret dábálaččat olu jearaldagaid ofelaččain. Mii ávžžuhit buohkaid ráhkkanit dasa ahte ofelaččat bohtet – mađi eanet máhtát, dađi eanet relevántta jearaldagaid sáhtát jearrat.

Loga daid iešguđetlágan artihkkaliid mat leat iešguđetlágan kategoriijaid vuolde ja oahpa sámivuođa birra. Dainna lágiin sáhttibehtet oahppat eambbo sámi historjjá ja kultuvrra birra, ja oaidnit veaháš movt nuorra sápmelaččaid eallin lea.

Ane gákteleksikuvnna ja geahča kártta

Gávdnojit unnimusat seamma olu iešguđetlágan gáktemállet go bunádamállet, ja lea juoga man birra olbmot eanas lávejit jearahit. Kárttas lea álki oaidnit movt sápmelaččat ellet goabbatge bealde riikkarájiid, ja das oainnát maid veaháš sámegielaid birra.

Bargga ovdagáttuid vuostá

Sámi nuorat vásihit dađibahábut buot gitta “somás” kommentáraid rájes, fasttes ja oinnolaš vuorjama rádjái. Oktavuohta ja máhttu leat moadde dain deaŧaleamos veahkkeneavvuin maiguin sáhttá vuosttaldit ovdagáttuid. Ráhkkan dasa ahte dat sáhttá du skuvllas maid dáhpáhuvvat, ja duostta leat son guhte muitala dan birra, beroškeahttá leat go oahppi vai oahpaheaddji.

Jus háliidehpet čiekŋudit

Geahča áigelinnjá, gávnna dan suorggi mii orru leame eanemus miellagiddevaš, ja loga artihkkaliid dan áigodaga birra.

Geahččanveara filmmat

Ofelaš– Nils Gaup
Sameblod – Amanda Kernell

Guldalanveara podcásttat

I Elsa Laulas fotspor – NRK
Gáfestallan Lisain – NRK