Muv namma la Lemet Johanas Nystad ja mån lav 21 jage vuoras. Riegádam ja bajássjaddam lav Kárásjjågån, valla årrum lav Lillehammerin gånnå lidjiv Vuona tjiehppevalástalle joarkkaskåvlån ja gæhttjaliv sasskamav. Duodden lav Råmsån årrum gånnå lav fysioterapiddjav låhkåm, valla dálla l mujna båddå skåvlås.

Asstoájgen lijkkuv guollit ja luondon liehket. Ietján lav viehka sosiála ulmusj ja lav ålov rádnaj siegen. Duodden lijkkuv hárjjidallat.

Lillehammer ájgen mujsta ednagit gatjádin sámij birra ja dåbddiv iv nuohkásav máhte sidjij subtsastit mijáj birra. Danen sihtiv oahppat ienep sáme kultuvra birra ja duodden manádit Vuonarijkav miehtá ja ietjá nuorajda sámij birra giehttot.

Sávav dát jahke vaddá munji ienep máhtov kultuvra birra masi lav nav ávon. Duodden sávav oattjov ienep rádnajt duoppen dáppen Vuonarijkan.


Lemet Johanas Nystad li ådå sáme oahpestiddje! Oahpásmuvá ienebut sujna!

Oanegattjat muv birra:

Mij la duv mielas ájnnasamos sámij birra majt nuora Vuonarijkan bierriji diehtet?

Muv mielas la ájnnasamos vuosedit nuorajda lándav miehtáj jut sáme li ietjá vuonagij muodugattja. Diedon la miján ietjama kultuvrra, giella ja árbbedábe, valla ietján li sáme ja dáttja viehka sæmmilágátja.

Gåk dahkat gå iehtjádij ságastahttjá?
Liehket ietjas 100%.  Ij galga ballat iehtjádij válldemis aktijvuodav ja ale balá ságadijn.

Majt dagá 10 jage duogen?
Gássjel javllat, valla sávav lav jåhtåm sijddaj Gárásjåhkåj ja familjav åttjudam. Duodden sávav ietjam klinihkav álgadit fisioterapevttan.

Favoritt TV-rájddo?
Bruvkkuv gæhttjat duov-dáv, valla uddni la muv favoritt-rájddo Hvite gutter. Dat la viek suohtas rájddo massta ednagit tjajmav.

Gut la duv sáme åvddågåvvå ja manen?
Muv sáme åvddågåvvå la Ronald Pulk. Sån la suohtas karakterra gut la buoragit vuorbástuvvam Vuonan.

Guhtimusj sáme kjendisij la dujna crusha?
Gássjel javllat. Ij la mujna nágin sierralágásj valla jus hæhttuv avtak javllat de la Agnete Johnsen. Sån la tjáppa næjttso ja viek tjiehppe lávllot.

Masi ienemusát ávvudalá dán oahpestiddjejagen?
Masi ienemusát ávvudaláv la manádit Vuonarijkav miehtáj ja iejvvit ållo ådå ulmutjijt. Sjaddá suohtas bessat manádit ja ietjam kultuvra birra giehttot.